Cumhuriyet Başsavcısı
Cumhuriyet Savcıları
Yazı İşleri Müdürlüğü
Savcılık Kalemi
Emanet Memurluğu
Adli Sicil Bürosu